O symposiu‎ > ‎

Programový výbor a kolegium

Programový výbor

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., předseda

MUDr. Jiří Krombolz

PhDr. Miroslav Vyhnálek, CSc.


Mgr. Ján Lukány
Programové kolegiumPhDr. Jiří Broža (Remedium)

PhDr. Jiří Drahota (INSTEP)

PhDr. Magdalena Frouzová (Skálův institut)

MUDr. Dana Holubová (Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – skupinová sekce)

PhDr. Hana Junová (Rafael Institut)

Doc. PhDr. Jiří Kocourek, CSc.  (Institut aplikované psychoanalýzy)

Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc. (ČMISK)

MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (Výcvik integrace v psychoterapii a výcvik Gestalt Studia)

Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D. (Pražská vysoká škola psychosociálních studií)